Компани

хэлбэртэй хүүхдийн тоглоом

Монтессори хөтөлбөр нь сурахад чиглэсэн, нээлтэд суурилсан арга барилыг олгодог. Хөтөлбөр нь хүүхдүүдийг байгалийн гарал үүсэлтэй, сурах нь аяндаа хоршоолсон асуулгыг дэмждэг хүмүүжилтэй, бэлтгэгдсэн орчинд хамгийн сайн явагддаг гэсэн итгэл үнэмшилээс үүдэлтэй. Энэхүү гүн ухаанаас үүдэлтэй заах арга нь хүүхдэд аюулгүй байдал, өөртөө итгэх итгэл, бие даасан байдлыг бий болгож, өөрсдийгөө, бусдыг, хүрээлэн буй орчин, бүх амьдралыг хүндлэн хүндэтгэдэг хүмүүсийг төлөвшүүлэх боломжийг олгодог.

Ойлгох Монтессори гүн ухаан, хөтөлбөрийн талаар илүү ихийг олж мэдэх.