Тээврийн мэдээлэл

MPSA-д хамрагдсан оюутнуудыг томилогдсон Hub зогсоолуудаар дамжуулан аваачиж хаяна. Хэрэв тэд өмнө нь оюутан байсан бол эцэг эх нь нэвтрэх боломжтой Эцэг эхийн Vue тэдний Hub Stop мэдээллийг хайж олох. Шинэ оюутнуудад ийм сонголт байхгүй бөгөөд аюулгүй байдлаас шалтгаалан үүнийг байршуулах боломжгүй юм. Зогсоолын жагсаалт ба хоёр мaps байршил бүхий урд оффисоос олж болно. Оюутнуудад Hub Stop-ыг хуваарилж, хүлээн авах, тарах цагийг тээврийн бичигт нь оруулна.