Америкийн судалгааны түншлэлийн хүрээлэнгүүд

The Америкийн Судалгааны Хүрээлэнгүүд (AIR) нь сургуулийн өмнөх насны янз бүрийн туршлага хүүхдүүдийн сурах, хөгжихөд хэрхэн нөлөөлж болохыг судлах сонирхолтой шинэ төслийг эхлүүлж байна. Арлингтон хотын Монтессори олон нийтийн сургуульд хүсэлт гаргасан эцэг эхчүүдийг энэхүү судалгаанд оролцохыг урьж байна. Судалгаа нь туслах болно APS хүүхдийн сурч боловсроход хамгийн сайн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хөтөлбөрийн дагуу шийдвэр гаргах Энэхүү судалгааны талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг болон та оролцохоор сонгосон бол та болон таны хүүхдийн ямар хэсэг байх талаар энд дарж авна уу энд.