Холбоо барих

Үндсэн дугаар: 703-228-8871

Ирц: 703-228-2037

Факс: 703-486-8971

Оффисын хаяг:
701 S. Highland St.
Арлингтон, VA 22204

Эмнэлэг

Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч: Сохила Солиман, РН
703-228-8809
ssoliman@arlingtonva.us

Эмнэлгийн туслах: Jenniffer Booth-Mericle
703-228-8811
jbooth-mericle@arlingtonva.us