Технологийн тусламж

Хэрхэн хэрхэн хийх тухай видео бичлэг нь сурагчид болон эцэг эхчүүдэд хэрхэн хийхийг харуулдаг:Reeser Tech тусламжийн видео

  • Хатагтай Ризертэй утсаар холбоо бариарай
  • Хатагтай Ризертэй имэйлээр холбоо бариарай
  • байхгүй эсвэл технологийн асуудлаас болж орхигдсон байж болох SEL-ийн өнгөрсөн хичээлүүдийг олох
  • заавал байх албагүй SEL сэтгүүлийн үйл ажиллагааг олох
  • анхааралтай байх талаар сурч, хэрэгжүүлээрэй
  • Хатагтай Рийзерт нэгэн оюутан түүнтэй уулзаж, асуудлын талаар ярилцахыг хүсч байна гэсэн мессеж илгээх