MPSA SchoolTalk мэдээллийн товхимлын архив

2020-2021 оны мэдээллийн товхимолэрвээхэй


English Español

Англи хэл дээрх мэдээллийн товхимол

June 26, 2021 Дөрөвдүгээр сар 9, 2021 Нэгдүгээр 15, 2021 Аравдугаар сар 30, 2020
28 болтугай 2021 Гуравдугаар сарын 26, 2021 Нэгдүгээр 8, 2021 Аравдугаар сар 23, 2020
21 болтугай 2021 Гуравдугаар сарын 19, 2021 Арванхоёрдугаар сар 18, 2020 Аравдугаар сар 16, 2020
14 болтугай 2021 Гуравдугаар сарын 12, 2021 Арванхоёрдугаар сар 11, 2020 Аравдугаар сар 9, 2020
7 болтугай 2021 Хоёрдугаар сарын 26, 2021 Арванхоёрдугаар сар 4, 2020 Аравдугаар сар 2, 2020
Дөрөвдүгээр сар 30, 2021 Хоёрдугаар сарын 19, 2021 Арваннэгдүгээр 20, 2020 Есдүгээр сарын 25, 2020
Дөрөвдүгээр сар 23, 2021 Хоёрдугаар сарын 12, 2021 Арваннэгдүгээр 13, 2020 Есдүгээр сарын 18, 2020
Дөрөвдүгээр сар 16, 2021 Хоёрдугаар сарын 5, 2021 Арваннэгдүгээр 6, 2020

хожа информатива en español

26-ийн 2021 зургадугаар сар 9 дөрөвдүгээр сарын 2021 15-ийн нэгдүгээр сарын 2021 30 2020 Аравдугаар сар
28-ийн 2021 26-ийн 2021 Гуравдугаар сар 8-ийн нэгдүгээр сарын 2021 23 2020 Аравдугаар сар
21-ийн 2021 19-ийн 2021 Гуравдугаар сар 18-ийн 12 сарын 2020 16 2020 Аравдугаар сар
14-ийн 2021 12-ийн 2021 Гуравдугаар сар 11-ийн 12 сарын 2020 9 2020 Аравдугаар сар
7-ийн 2021 26 2021-ийн хоёрдугаар сар 4-ийн 12 сарын 2020 2 2020 Аравдугаар сар
30 дөрөвдүгээр сарын 2021 19 2021-ийн хоёрдугаар сар 20-ийн 2020-ийн 11 дүгээр сар 25-ийн 2020-ийн 9 дүгээр сар
23 дөрөвдүгээр сарын 2021 12 2021-ийн хоёрдугаар сар 13-ийн 2020-ийн 11 дүгээр сар 18-ийн 2020-ийн 9 дүгээр сар
16 дөрөвдүгээр сарын 2021 5 2021-ийн хоёрдугаар сар 6-ийн 2020-ийн 11 дүгээр сар