MPSA SchoolTalk мэдээллийн товхимлууд

эрвээхэй

 

2021-2022 оны мэдээллийн товхимол


Мэдээллийн архив

English Español

Англи хэл дээрх мэдээллийн товхимол

June 17, 2022
June 3, 2022
27 болтугай 2022
13 болтугай 2022
Дөрөвдүгээр сар 22, 2022
Дөрөвдүгээр сар 1, 2022
Гуравдугаар сарын 18, 2022
Гуравдугаар сарын 4, 2022
Хоёрдугаар сарын 25, 2022
Хоёрдугаар сарын 18, 2022
Хоёрдугаар сарын 11, 2022
Хоёрдугаар сарын 4, 2022
Нэгдүгээр 14, 2022
Нэгдүгээр 7, 2022
Арванхоёрдугаар сар 10, 2021
Арванхоёрдугаар сар 3, 2021
November 19,2021
Аравдугаар сар 29, 2021
Аравдугаар сар 15, 2021
Аравдугаар сар 8, 2021
Есдүгээр сарын 24, 2021
Есдүгээр сарын 17, 2021
Есдүгээр сарын 10, 2021
Есдүгээр сарын 3, 2021
Наймдугаар сарын 28, 2021

 


хожа информатива en español

17-ийн 2022 зургадугаар сар
3-ийн 2022 зургадугаар сар
27-ийн 2022
13-ийн 2022
22 дөрөвдүгээр сарын 2022
1 дөрөвдүгээр сарын 2022
18-ийн 2022 Гуравдугаар сар
4-ийн 2022 Гуравдугаар сар
25 2022-ийн хоёрдугаар сар
18 2022-ийн хоёрдугаар сар
11 2022-ийн хоёрдугаар сар
4 2022-ийн хоёрдугаар сар
14-ийн нэгдүгээр сарын 2022
7-ийн нэгдүгээр сарын 2022
10-ийн 12 сарын 2021
3-ийн 12 сарын 2021
19-ийн 2021-ийн 11 дүгээр сар
29 2021 Аравдугаар сар
15 2021 Аравдугаар сар
8 2021 Аравдугаар сар
24-ийн 2021-ийн 9 дүгээр сар
17-ийн 2021-ийн 9 дүгээр сар
10-ийн 2021-ийн 9 дүгээр сар
3-ийн 2021-ийн 9 дүгээр сар
28 August 2021