Үзэн ядах газаргүй

Үзэн ядалтын лого байхгүйТа оюутан, сурган хүмүүжүүлэгч, гэр бүлийн гишүүн байсан ч ялгаварлан гадуурхах, дээрэлхэх явдалтай тэмцэх нь үзэн ядалт, хурцадмал байдлыг зогсоох хэрэгсэл юм. No Place for Hate® бол сургуулийнхаа бүх гишүүдэд үүнийг хийхэд тусалдаг бие даасан хөтөлбөр юм. No Place for Hate® хөдөлгөөнд хэрхэн нэгдэх, энэ нь танай сургуульд илүү тэгш, хүртээмжтэй уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд хэрхэн тусалж болохыг олж мэдэх.

Үзэн ядах вэбсайт байхгүй