Арьс өнгөөр ​​ялгаварлан гадуурхах явдлыг тайлбарласан бага насны сургуулийн хүүхдүүдэд тохирсон зургийн ном