Хүүхдийн зан үйлийн эрүүл мэнд НЭЭЛТТЭЙ!

 

Арлингтон Виржиниа дахь хүүхдийн зан үйлийн эрүүл мэнд нээлттэй байна! (703) 228-1560 дугаарт холбогдож элсэлтийн үнэлгээний товоо товлоно уу!! Нэг өдрийн уулзалт товлох боломжтой. Бүх үйлчилгээг биечлэн болон/эсвэл виртуал байдлаар үзүүлж байна!! *Тэмдэглэл: Бид эмнэлзүйн хэрэгцээнд тулгуурлан даатгалгүй эсвэл Medicaid-ийн тусламжтай хүүхдүүдэд тэргүүлэх ач холбогдол өгсөөр байна. Асуух зүйл байвал утсаар асууна уу.

Арлингтон Виржиниа дахь хүүхдийн зан үйлийн эрүүл мэнд нээлттэй байна! (703) 228-1560 дугаарт холбогдож элсэлтийн үнэлгээний товоо товлоно уу!! Нэг өдрийн уулзалт товлох боломжтой. Бүх үйлчилгээг биечлэн болон/эсвэл виртуал байдлаар үзүүлж байна!! *Тэмдэглэл: Бид эмнэлзүйн хэрэгцээнд тулгуурлан даатгалгүй эсвэл Medicaid-ийн тусламжтай хүүхдүүдэд тэргүүлэх ач холбогдол өгсөөр байна. Асуух зүйл байвал утсаар асууна уу.