Сифаксын зөвлөлийн өрөө 256-258 тоот

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурал

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлын хэлэлцэх асуудлууд, суурь мэдээллийг BoardDocs дээр бэлэн байгаа тул байрлуулсан болно. Хөтөлбөрийг өөрчлөх боломжтой. Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурал дээр үг хэлэхийн тулд бүртгүүлээрэй Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлын вэб хуудсанд зочлон удахгүй болох бүх уулзалтын жагсаалтыг авна уу. Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлыг онлайн болон Comcast Channel 70 эсвэл Verizon Channel дээр шууд дамжуулан үзэх боломжтой […]

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурал

Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, мэдээлэл бэлэн байгаа тул BoardDocs дээр тавигдсан. Хэлэлцэх асуудалд өөрчлөлт орж болно. Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлын вэб хуудсанд зочилж, удахгүй болох бүх хурлын товын жагсаалтыг харна уу. Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлыг онлайнаар эсвэл Comcast Channel 70 эсвэл Verizon Channel 41-ээр шууд үзэх боломжтой. Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн албанаас […]

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурал

Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, мэдээлэл бэлэн байгаа тул BoardDocs дээр тавигдсан. Хэлэлцэх асуудалд өөрчлөлт орж болно. Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлын вэб хуудсанд зочилж, удахгүй болох бүх хурлын товын жагсаалтыг харна уу. Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлыг онлайнаар эсвэл Comcast Channel 70 эсвэл Verizon Channel 41-ээр шууд үзэх боломжтой. Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн албанаас […]

Байгууллага/Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурал

Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, мэдээлэл бэлэн байгаа тул BoardDocs дээр тавигдсан. Хэлэлцэх асуудалд өөрчлөлт орж болно. Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлын вэб хуудсанд зочилж, удахгүй болох бүх хурлын товын жагсаалтыг харна уу. Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлыг онлайнаар эсвэл Comcast Channel 70 эсвэл Verizon Channel 41-ээр шууд үзэх боломжтой. Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн албанаас […]

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурал

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлын хэлэлцэх асуудлууд, суурь мэдээллийг BoardDocs дээр бэлэн байгаа тул байрлуулсан болно. Хөтөлбөрийг өөрчлөх боломжтой. Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурал дээр үг хэлэхийн тулд бүртгүүлээрэй Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлын вэб хуудсанд зочлон удахгүй болох бүх уулзалтын жагсаалтыг авна уу. Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлыг онлайн болон Comcast Channel 70 эсвэл Verizon Channel дээр шууд дамжуулан үзэх боломжтой […]

Хөрөнгийг сайжруулах төлөвлөгөөний ажлын 4-р хэсэг – ЦУЦЛАВ

Work Sessions шууд дамжуулалтыг энд дарж үзнэ үү. Ажлын хуралдааны хэлэлцэх асуудлууд болон суурь мэдээллийг боломжтой тул BoardDocs дээр нийтэлсэн. Хэлэлцэх асуудлуудыг мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой бөгөөд олон нийтэд мэдээлэл эсвэл өөрчлөлтийг баталгаажуулахын тулд вэбсайтыг урьдчилан шалгаж үзэхийг зөвлөж байна. Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлын вэб хуудсанд зочилж, бүх […]

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурал: Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн 2023-32 оны санхүүгийн жилд санал болгож буй Нийслэлийг сайжруулах төлөвлөгөөний талаарх нийтийн сонсгол (CIP)

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлын хэлэлцэх асуудлууд, суурь мэдээллийг BoardDocs дээр бэлэн байгаа тул байрлуулсан болно. Хөтөлбөрийг өөрчлөх боломжтой. Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурал дээр үг хэлэхийн тулд бүртгүүлээрэй Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлын вэб хуудсанд зочлон удахгүй болох бүх уулзалтын жагсаалтыг авна уу. Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлыг онлайн болон Comcast Channel 70 эсвэл Verizon Channel дээр шууд дамжуулан үзэх боломжтой […]

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурал

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлын хэлэлцэх асуудлууд, суурь мэдээллийг BoardDocs дээр бэлэн байгаа тул байрлуулсан болно. Хөтөлбөрийг өөрчлөх боломжтой. Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурал дээр үг хэлэхийн тулд бүртгүүлээрэй Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлын вэб хуудсанд зочлон удахгүй болох бүх уулзалтын жагсаалтыг авна уу. Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлыг онлайн болон Comcast Channel 70 эсвэл Verizon Channel дээр шууд дамжуулан үзэх боломжтой […]

Хөрөнгийг сайжруулах төлөвлөгөө (ХАТ)-ын ажлын хэсэг No3

Work Sessions шууд дамжуулалтыг энд дарж үзнэ үү. Ажлын хуралдааны хэлэлцэх асуудлууд болон суурь мэдээллийг боломжтой тул BoardDocs дээр нийтэлсэн. Хэлэлцэх асуудлуудыг мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой бөгөөд олон нийтэд мэдээлэл эсвэл өөрчлөлтийг баталгаажуулахын тулд вэбсайтыг урьдчилан шалгаж үзэхийг зөвлөж байна. Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлын вэб хуудсанд зочилж, бүх […]

Хөрөнгийг сайжруулах төлөвлөгөө (ХАТ)-ын ажлын хэсэг No2

Work Sessions шууд дамжуулалтыг энд дарж үзнэ үү. Ажлын хуралдааны хэлэлцэх асуудлууд болон суурь мэдээллийг боломжтой тул BoardDocs дээр нийтэлсэн. Хэлэлцэх асуудлуудыг мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой бөгөөд олон нийтэд мэдээлэл эсвэл өөрчлөлтийг баталгаажуулахын тулд вэбсайтыг урьдчилан шалгаж үзэхийг зөвлөж байна. Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлын вэб хуудсанд зочилж, бүх […]