Cách đăng ký MPSA

Để học sinh được ghi danh tại MPSA, phụ huynh phải nộp đơn qua thủ tục rút thăm. Trường Công lập Arlington thu thập các đơn đăng ký và hoàn thành cuộc rút thăm. Chi tiết đầy đủ có thể được tìm thấy trên APS trang mạng.

Thông tin về đăng ký sinh viên có thể tham khảo tại đây: https://www.apsva.us/registering-your-child/online-registration/

Nơi nộp đơn: Để được hỗ trợ đăng ký, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chào mừng hoặc liên hệ với trường học khu vực lân cận của bạn. Bạn có thể gọi Trung tâm Chào mừng của chúng tôi theo số 703-228-8000 hoặc 703-228-8665.

Đăng ký trực tuyến

Nếu có câu hỏi, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ thời thơ ấu@apsva.us

Montessori sơ cấp là một chương trình mẫu giáo cả ngày cho nhiều lứa tuổi nằm trong nhiều trường tiểu học của Quận Arlington. Học sinh trong lớp học Montessori Tiểu học có độ tuổi từ 3-5 và tham gia vào một môi trường học tập đề cao sự tôn trọng người khác, hòa bình và sáng tạo.