Shanta Joshi

JoshiCô Joshi có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Cô ấy đã là một phần của APS từ năm 2012. Cô được chứng nhận AMI cho tiểu học, tiểu học và trung học phổ thông. Cô có bằng thạc sĩ lịch sử và thạc sĩ giáo dục. Cô Joshi có nhiều sở thích cá nhân và cô ấy thích du lịch, âm nhạc và hội họa.