Vicki Stephens (Giáo viên Tiểu học Lower)

Tôi lớn lên ở Nashville, Tennessee, nơi tôi nhận bằng Cử nhân của Đại học David Lipscomb, chuyên ngành giáo dục tiểu học. Tôi đã nhận bằng Thạc sĩ về giáo dục đặc biệt tại Đại học Vanderbilt. Tôi là một giáo viên Montessori được chứng nhận và tôi đã dạy hơn hai mươi năm. Trước khi trở thành giáo viên Montessori, tôi là giáo viên giáo dục đặc biệt làm việc với học sinh lớp ba đến lớp sáu; một giáo viên dạy bồi dưỡng mẫu giáo; một giáo viên mầm non; và một giáo viên dạy lớp ba. Tôi đã giảng dạy tại các Trường Công lập Quận Fairfax, Trường Công lập Quận Loudoun, và các trường tư thục khác nhau. Sau khi trở thành giáo viên Montessori, tôi đã dạy tám năm tại Trường Village Montessori ở Quận Loudoun. Trong hai năm đầu tiên, tôi dạy tiểu học và mỗi năm sau đó, tôi dạy cả tiểu học và trung học phổ thông. Tôi đã sống ở Bắc Virginia hơn ba mươi năm. Chồng tôi, Peter, và tôi đã kết hôn được hai mươi tám năm. Chúng tôi có hai đứa trẻ. Con gái tôi, Bethany, làm việc như một nhà thiết kế đồ họa ở Tysons Corner và con trai tôi, Warren đang trong Quân đội, đóng tại Fort Gordon ở Georgia.