Các Viện Nghiên cứu Đối tác Hoa Kỳ

Mô hình Viện Nghiên cứu Mỹ (AIR) đang bắt tay vào một dự án mới thú vị để xem xét các loại trải nghiệm mầm non khác nhau có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc học tập và phát triển của trẻ em. Các phụ huynh đã nộp đơn vào Trường Công lập Montessori của Arlington được mời tham gia vào cuộc nghiên cứu này. Nghiên cứu sẽ giúp APS đưa ra quyết định theo chương trình để hỗ trợ tốt nhất cho việc học của trẻ. Để biết thêm thông tin về nghiên cứu này và những gì bạn và con bạn sẽ là gì nếu bạn chọn tham gia, vui lòng nhấp vào ở đây.