Tin nhắn từ ngày 25 tháng 2020 năm XNUMX

Kính gửi các gia đình

Bạn đang ở rất nhiều trong tâm trí và trái tim của tôi những ngày này. Vì bạn đang nhận được quá nhiều thông tin, tôi đang giới hạn các bài đăng của mình nhằm cố gắng không trùng lặp những gì đang được truyền đạt trên các trang web khác. Vui lòng kiểm tra email từ APS Nhân Viên, APS trang chủ, trang web của MPSA, MPSA School Talk, MPSA PTA để biết các tài nguyên và thông tin hữu ích khác trong thời gian này. Nếu bạn cần liên hệ với tôi, vui lòng làm như vậy: diane.reeser @apsva.us. Tôi ở đây cho bạn!

Trân trọng,
Diane